Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

FOTBALOVÁ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA 2019

Podrobnosti

Termín pro rok 2019
Nástup v neděli 7. 7. mezi 14. až 15. hodinou v Penzionu Metuje v Teplicích nad Metují.
PROSÍME O DODRŽENÍ ČASŮ!!! (v případ
ě zdržení prosíme o sdělení telefonicky) - prvním jídlem je večeře.
Konec v pátek 12. 7. mezi 14:30 až 15:30 hodinou tamtéž - posledním jídlem je ob
ěd.

Cena


Cena komplet za vše:

 3 400,- Kč (v případě platby do 20. 5. 2019, po tomto datu, nejpozději však 25. 6. 2019 - 3600,-)

 

Novinka: V případě přihlášení sourozenecké dvojice cena 6200,- za obě děti.


Ubytování
Účastníci školičky jsou ubytování v Penzionu Metuje v Teplicích nad Metují - v nádherném prostředí CHKO Broumovsko.

K dispozici je velké kvalitní travnaté hřiště vzdálené 750 metrů od ubytování, vnitřní tělocvična v případě nepřízně počasí

Stravování
Stravování bude 5x denn
ě tedy snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Jídlo se podává v jídelně přímo v penzionu.

Pitný režim
Účastníci mají k dispozici nápoje v průb
ěhu celého dne. Každý účastník má svou označenou vlastní plastovou lahev. Na hřišti všichni dostávají v rozumné míře nápoje - pije se dle počasí během tréninku a po jeho skončení.

Trénink:
Trénink bude zam
ěřen na idividuání činnost jednotlivce, tedy podle postu ve hře (obránce, útočník nebo brankař).
Mužstva budou rozd
ělena ještě podle věku a výkonnosti.

Beseda a tréninky s fotbalisty:
V průb
ěhu školičky se budou účastnit tréninků známí fotbalisté, kteří budou předávat své zkušenosti při hře.

Ve škole v přírodě dále najdete:
Prodej suvenýrů a občerstvení. Večerní projekci filmů a pro menší d
ěti různé hry.

Náplň dne
Tréninkové jednotky se konají 2x denně na travnatém hřišti. Náplň bývá doplněna i o poznávací vycházku do přírody okolo školičky a všestranný znalostní kvíz. Předposlední den pobytu se koná na hřišti FOTBALOVÁ OLYMPIÁDA, kdy děti plní různé disciplíny z fotbalového kumštu ( ve třech věkových kategoriích ) zakončena pořádnou rozlučkou.

Důležité

Úhrada částky převodem na účet:

max. do 25. června, žádáme o dodržení tohoto termínu! Variabilní symbol: RČ dítěte (bez lomítka)
Pokud se dítě po přihlášení nemůže účastnit, sdělte to telefonicky nebo emailem.
Pokud potřebujete vystavit fakturu kontaktujte nás na telefonu 608 200 631 nebo 
emailu: fotbalova.skolicka@gmail.com

Při nástupu i ukončení školičky prosíme o vyčkání na pokyny organizátorů.
Návšt
ěvy: pouze v odůvodněných a předem zkonzultovaných případech (nechte děti v klidu v kolektivu  od příjezdu k odjezdu, budeme dělat maximum, aby o ně bylo dobře postaráno).

D
ěti si ze školičky odvezou mimo pěkného zážitku také upomínkové předměty.

 

TOPlist